6.2.09

HƯỚNG VỀ QUÊ CŨ


Ngơ ngẩn triền miên, dạ rối bời,
Hướng về quê cũ lệ tuôn rơi.
Giang sơn nghiêng ngửa, hờn thay chủ,
Xã tắc khuynh nguy, hận đổi đời.
Văn Hiến bốn nghìn Đoàn bán đứng,
Tài nguyên muôn vạn Đảng buôn chơi.
Toàn dân đang sống trong kìm kẹp,
Thù hận, oan khiên đến ngút trời.

Ngút trời thống khổ ở quê ta,
Tang tóc trùm lên khắp mọi nhà.
Bán máu, chúng đem con bỏ chợ,
Buôn xương, họ nấu thịt nồi da.
Cháo khoai, lỏng chỏng vài thìa mắm,
Cơm bắp, tênh hênh mấy quả cà.
Hạnh Phúc,Tự Do đều bánh vẽ,
Khi nào đất nước mới hoan ca???
TRƯỜNG GIANG