3.8.09

THU VỚI THI NHÂN


10 BÀI XƯỚNG

X1/10- Bâng khuâng cánh úa bủa phong trần,
Lác đác cành khô đọng trước sân.
Mỗi độ Thu sang, khơi ấm vận,
Bao mùa sương rắc, rộn tươi vần.
Thềm văn cao hứng phô hương sắc,
Vườn hạnh mơ màng ngắm nguyệt vân.
Thu với thi nhân âu có hẹn,
Tình thơ trang trọng, trắng trong ngần.
X2/10-Ngần ngại chi đâu, ý nhẹ nhàng,
Mây xanh, gió lặng vẻ phong quang.
Chiều hôm nắng quái chan mai tím,
Sáng sớm ngâu giăng phủ cúc vàng.
Ai dạo cung cầm, tâm liễu rủ,
Tôi còn kết vận, ý hoa sang.
Hạt mưa mong kết lên vòng ngọc,
Trang điểm hương thu đượm thắm hàng.
X3/10- Hàng gấm xinh dòng quyện áng thơ
Tháng năm hiu hắt dắt mong chờ.
Câu tình hòa hợp đơm ao ước,
Chữ nghĩa tương đồng khuấy mộng mơ.
Thuở ấy xa xưa chừa một bến,
Giờ đâychốn mới cách đôi bờ.
Tâm tư lắng đọng dòng thương nhớ,
Sợi rối tơ vò, bó ngẩn ngơ !
X4/10- Ngơ ngẩn trường canh, cảnh vắn dài,
Não lòng thi khách nhớ chăng ai ?
Thơ in mực thắm khơi duyên cảm,
Mộng nối trang hoa quyện ý hoài.
Mỗi độ trang treo sầu cánh hạc,
Khi mùa lá đổ xót cánh mai.
Đêm khuya trăn trở nghe mành động,
Giọt buốt tim côi, thấm mạch đời !
X5/10- Mạch đời xa lạ đã nên quen,
Dệt vận tâm chung một chuyến thuyền.
Món nợ văn chương nào đã trả,
Còn vay thi phú dễ gì quên.
Xuân chưa tròn mộng, phai môi mọng,
Thu ấm tràn mơ trở tóc mềm.
Nghĩa bạn tình thơ chờ thắm thiết
Ngày dài ước nguyện khách nên duyên.
X6/10- Nên duyên truyền cảm dệt vào thơ,
Vận ý tương thông, mực thấm tờ.
Tâm hướng trời Nam đan nỗi ước,
Hồn mong nước Việt triết nguồn mơ
Túi càn khôn mở chờ sang chuyến,
Hội vũ trụ quay dậy tới giờ.
Tươi vận Hàn thi khơi ngọn thỏ,
Ngỏ dòng nghiên bút rút đường tơ.
X7/10- Đường tơ Văn hiến tiến về đâu ?
Liễu ám hoa minh dính lệ sầu.
Cố quốc ? non sông tình khó dứt,
Thi nhân ? giấy mực nghĩa nhuần sâu.
Non cao nương náu vần trang trải,
Rừng rậm ẩn cư, ý nhiệm mầu.
Xướng họa chung vui niềm mặc khách,
Tách sầu khơi nhớ, mở muôn câu.
X8/10- Câu, tứ tràn lan lúc ngả chiều,
Trúc vàng ngọn héo, bến cô liêu.
Nhớ hoa vườn ấy sao mong quá,
Thương trúc cành kia, lại nhớ nhiều.
Ngõ vắng vầng trăng, cơn lạnh đến
Nhà khô mái lá, bóng tà xiêu.
Nắng mưa bao bận khôn phai sắc,
Nhắc mảnh nhân sinh, thấm túp lều.
X9/10- Lều ấm dòng mơ đã mở ra,
Bước trên xứ lạ nhớ nhung nhà,
Quê hương ? biển lặng đau lòng cách,
Xứ sở ? mây mờ xót dạ xa !
Ngàn dặm mông lung hồn quặn thắt,
Một phương thăm thẳm lệ chan hòa.
Vầng trăng nay khuyết mai tròn lại,
Ủ phiến tâm thành, ước lại qua.
X10/10-Qua trao nét bút dệt nguồn thân,
Thắm với thời gian ở cõi trần.
Thi phú hằng mơ trang tuyệt tác,
Xướng hòa ướp mộng cảnh thanh tân.
Tiết Thu còn đọng muôn vần gấm,
Tình bạn âm vang những vận thần.
Giấy trổ hoa thơm tràn sóng mực,
Trăm năm nhàn tản, ngát tường vân.
NGUYỄN LÝ
PO. BOX 496 Squamish.BC
V8B 0A4 CANADA